Yüksek Güvenlikli Bareller 

Yüksek Güvenlikli Bareller, tuzaklı, çelik takviyeli, tüpten şifreli